Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Biblioteka   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Žene srednjovjekovnog KotoraAutor:  Lenka Blehova Čelebić


Izdavač:  CID, Podgorica

Godina Izdanja:  2002

 

O knjizi

O piscu

Dr Lenka Blehova Čelebić, filološkinja i istoričarka. Rođena je u Pragu a od 1990-tih je nastanjena u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu. Specijalizirala je srednjevjekovnu latinsku književnost. Doktorirala je 2000. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa temom Položaj žene u Kotoru u srednjem vijeku. Od 1994. radi u Istorijskom institutu Crne Gore.