Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Biblioteka   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Zakonik knjaza DanilaAutor:  Jovan R. Bojović


Izdavač:  Istorijski institut Crne Gore, Titograd

Godina Izdanja:  1982

 

O knjizi

O piscu

Prof. Dr Jovan R. Bojović, istoričar, rođen je 1934. godine u selu Gradini kod Žabljaka. Doktorirao je na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1969. godine. Radio je kao profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici i Nastavničkom fakultetu u Nikšiću. Bio je direktor Istorijskog instituta Crne Gore. Sarađivao je na više kapitalnih projekata čiji je nosilac bio Istorijski institut. Posebno se angažovao kao redaktor istorijskih časopisa i istoriografskih izdanja (Istorijski zapisi, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, Jugoslovenski istorijski časopis i dr.) Predmet njegovih naučnih interesovanja bila je politička i pravna istorija Crne Gore kao i kulturna i ekonomska istorija Crne Gore i Jugoslavije od kraja 18. vijeka do 1945. godine.