Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Biblioteka   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Edukativni preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori o ženi i njenom položaju društvu u periodu od 1998-2009. godineAutor:  Bogojević – Gluščević Nevenka


Izdavač:  Zbornik pravnog fakulteta, God 30, br. 39.

Godina Izdanja:  2009

 

O knjizi

O piscu

Prof. dr Nevenka Bogojević-Gluščević je rođena 1954. godine u Peći. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u junu 1976. Dobitnik je studentske nagrade Oslobođenja Podgorice. Doktorsku tezu je odbranila aprila 1984. godine. Za redovnog profesora je izabrana 1996.godine. Šef je Katedre za pravno-istorijske nauke na Pravnom fakultetu u Podgorici. Član je Odbora za pravne i političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Redakcije Zbornika Pravnog fakulteta u Podgorici. Član je više međunarodnih naučnih društava. Bila je više godina angažovana na istraživačkom međunarodnom projektu o unapređenju položaja žene. Angažovana je u radu civilnog sektora koji se bavi pitanjima položaja žene u društvu. U novije vrijeme se zanima i za pravn ipoložaj žene kroz istoriju i crnogorsku pravnu istoriju. Napisala je devet knjiga i preko šezdeset naučnih i stručnih radova.