Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Biblioteka   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Prva žena kompozitor na prostoru Crne Gore, Jelisaveta M. Popović i njeno sačuvano djeloAutor:  Antović, Ivana


Izdavač:  Glasnik odjeljenja umjetnosti, Knj.26

Godina Izdanja:  2008

 

O knjizi

O piscu

Antović Ivana: je rođena 1979. u Beogradu. Školu za srednje muzičko obrazovanje i Gimnaziju završila je u Kotoru. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2003. godine. U aprilu 2008. godine odbranila je magistarski rad sa temom „Opera Balkanska carica Dionizija de Sarna San Đorđa iz XIX vijeka – muzičko ostvarenje drame Nikole I Petrovića Njegoša (Analiza muzike u ulozi oslikavanja dramskog teksta)“ na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Od 2004. godine predaje predmete iz oblasti teorije muzike u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matijan“ u Kotoru. Autor je niza naučnih radova i studija iz oblasti muzikologije, harmonije sa harmonskom analizom, muzičkih oblika, analize vokalne literature i dr.