Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


PRILOG PROUČAVANJU UČEŠĆA ŽENA U PRIVREDNOM ŽIVOTU CRNE GORE KRAJEM XIX I POČETKOM XX VIJEKA

Rad „Prilog proučavanju učešća žena u privrednom životu Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka“ autorke Slavke Jovićević objavljen je u Arhivskim zapisima broj 2, 2010. godine. Kako je autorka navela u apstraktu, radom se htjelo ukazati na činjenice koje su bile malo poznate a bacaju više svjetlosti na mjesto i ulogu žena. u privredi. Sa razvojem robnonovčanih odnosa, mijenja se i odnos prema „ostalim zanimanjima“. Podaci navedeni na osnovu arhivske građe ukazuju na neočekivano veliki broj „običnih“ žena koje su bile vlasnice trgovačkih radnji i vršile zanatske, ugostiteljske i trgovačke poslove (učestvovale u ekonomskoj sferi) a samim tim aktivno učestvovale u cjelokupnom društvenom i javnom životu.