Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1901

Žene u Crnoj Gori su počele nositi grudnjak. O pojavi „bustina“, to jest običaju „stezanja prsiju, tj. sisa“ koji početkom vijeka pojavio naročito u gradskim sredinama, Andrija Jovićević piše: „Bustin je od debela postava, a nalik je džamadanu; on se nosi povrh samog tijela, spuča se osprijed i tako steže sise, da biste rekli, e ta djevojka i nema sisa.“<...

Na Cetinju je otvorena Ženska radnička škola knjeginje Jolande, na inicijativu Sofije Petrovne Mertvago. Knjeginja Jolanda, italijanska princeza, bila je pokroviteljica ove škole. Za učiteljicu škole, koja je u početku imala 14 učenica, postavljena je Vidosava Memedović rođ. Đukanović. Autor članka objavljenog u „Glas Crnogorca“ 3. novembra 1901. godine piše da su djevojč...