Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


MUZEJ ŽENA CRNE GORE POSTAO ČLAN MEĐUNARODNE MREŽE MUZEJA ŽENA

Elektronski Muzej žena Crne Gore postao je član Međunarodne mreže muzeja žena (www.womeninmuseum.net), asocijacija ženskih muzeja i inicijativa za pokretanje muzeja koji su posvećeni ženama. Istovremeno, u ovu asocijaciju se uključila i inicijativa za osnivanje Muzeja žena na Cetinju.

Danas u svijetu postoji preko pedeset ženskih muzeja, a pokrenuto je više od četrdeset inicijativa za osnivanje muzeja žena u Švedskoj, Albaniji, Francuskoj, Vijetnamu, Italiji i mnogim drugim državama svijeta.

Međunarodna mreža muzeja žena osnovana je na 1. Međunarodnom kongresu muzeja žena, koji je održan 2008. godine u Meranu. Tom prilikom usvojena je Rezolucija Međunarodne mreže muzeja žena. U septembru 2009. godine održan je 2. Međunarodni kongres muzeja žena u Bonu, dok je na 3. Međunarodnom kongresu muzeja žena, koji je održan 2010. godine u Buenos Airesu, donijeta odluka da će mreža prerasti u Međunarodnu organizaciju muzeja žena, koja će postati članica ICOM-a.