Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


PK KPJ za Crnu Goru i Boku obavještava OK Nikšić, Berane i Podgorica, da će se 5. decembra u Kolašinu održati zemaljska konferencija svih rodoljubivih i NO borbi odanih žena; preporučeno je da se izaberu delegati za konferenciju; da se ulože svi napori na učvršćenju partijskih organizacija i preporučuje se da se ponovo prorade zaključci iz otvorenog pisma. Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 12-XI-1943; VII 1-6 (43).

PK KPJ za Crnu Goru i Boku obavještava OK Nikšić, Berane i Podgorica, da će se 5. decembra u Kolašinu održati zemaljska konferencija svih rodoljubivih i NO borbi odanih žena; preporučeno je da se  izaberu delegati za konferenciju; da se ulože svi napori na učvršćenju partijskih organizacija i preporučuje se da se ponovo prorade zaključci iz otvorenog pisma.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 12-XI-1943; VII 1-6 (43).

 

Preuzmi dokument