Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Arhiv za 1942

Rezolucija sa Prve zemaljske konferencije AFŽ-a u kojoj se govori o dotadašnjem toku NOB-a i ulozi žena u njoj, i navode zadaci koje Centralni odbor AFŽ-a treba da sprovede.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; decembar 1942; dok. br. VIII 2-1 (42)

...

Referat drugarice Cane Babović „Organizaciono pitanje AFŽ-a“, održan na I Zemaljskoj konferenciji.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8. XII 1942; dok. br. VIII 1-3 (42)

...

Dopis „Žene u borbi za bolji život“, prepis; u dopisu se raspravlja o položaju žene u kapitalističkom sistemu, šta je narodnooslobodilačka borba donijela ženama i šta žene očekuju od NO borbe.

...

Pismo Danke, Grahovo,  obavještava drugarice o proslavi 8. marta – dana žena, o radu na terenu i formiranju ženske higijenske komisije koja obilazi kuće po selima i daje uputstva za održavanje čistoće.

...