Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Arhiv za 1945

Jedna strana iz nekog referata o radu žena u toku NOB-a (nepotpun dokument).

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1945. godina; dok. br. V 1-24 (45)

...

Pismo Jelice Ćetković u kojem izlaže rad AFŽ-a u Kolašinskom srezu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 11. I 1945; dok. br. V 1-21 (45)

...

Članak LJ.P. „Uloga žena u NO borbi i Antifašistički front žena“.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; dok. br. V 1-19 (45)

...

„Crnogorke i Bokeljke“ – Poziv ženama da se pripreme za veliki miting žena Crne Gore i Boke.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta. dok. br. V 1-18 (45), 1945. godina

...

Referat o organizacionom stanju AFŽ-a Crne Gore za period 1941-1945 g.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta. dok. br. V 1-15 (45)

...

Hristina Vučković dostavlja Glavnom odboru AFŽ-a za Crnu Goru podatke o učešću žena iz svoga kraja u narodnooslobodilačkoj borbi.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta dok. br. V 1-16 (45)

...

Glavni odbor AFŽ-a Cetinje šalje svim sreskim odborima uputstva za proslavu 8 marta.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 15. II 1945; dok. br. V 1-9 (45)

...

Referat drugarice Lidije Jovanović sa savjetovanja AFŽ-a o postignutim rezultatima, tekućim problemima i narednim zadacima organizacije.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, 15. I 1945; dok. br. V 1-6 (45)

...

Pozdravni telegrami koje su sa sreske konferencije žene Sreza danilovgradskog uputile CASNO, Glavnom odboru Narodnog fronta za Crnu Goru i Boku i Glavnom odboru AFŽ za Crnu Goru i Boku.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 4. II 1945; dok. br. V 1-8 (45)

...

Pismo Marije iz Berana Lidiji (Jovanović) u kome je izvještava o stanju na terenu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 31. III 1945. dok. br. V 1-11 (45)

...

Sekretarijat Sreskog odbora AFŽ Andrijevica šalje Glavnim odboru AFŽ-a izvještaj sa terena.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 7. I 1945; dok. br. V 1-5 (45)

...

Žene durmitorske opštine Žabljak šalju Predsjedništvu CASNO Cetinje pozdrav sa proslave 8 marta.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8. III 1945; dok. br.  V 1-10 (45)

...

Izvještaj o radu AFŽ u Srezu beranskom 1944 – 1945 g.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta. dok. br. V 1-17 (45)

...

Žene Rovaca pišu Glavnom odboru NOF Cetinje sa proslave 8. marta; pozdravljaju jedinstveni NOF Crne Gore i Boke.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8-III-1945. dok. br. V 1-3 (45)

...

Žene Rovaca pozdravljaju PK KPJ za Crnu Goru i Boku sa proslave 8. marta; pozdravljaju herojsku KPJ koja se uvijek nesebično zalagala za dobro i sreću svoga naroda.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8-III-1945. dok. br. V 1-2 (45)

...

Žene Rovaca šalju pozdrave Predsjedništvu CASNO-a na Cetinju sa proslave 8. marta u Međuriječju.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8-III-1945. dok. br. V 1-1 (45).

...

Referat „Rad AFŽ Crne Gore i Boke“: govori o radu žena prije i u toku rata.

...