Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

Šta je nama AFŽ? – Prilozi za nova čitanja istorije socijalističkog ženskog pokreta 1943-1953Autor/ka:   Boris Ristović, Miloš Vukanović, Nataša Nelević, Paula Petričević, Ervina Dabižinović, Milica Nikolić, Maja Solar.


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice, NU Institut za savremenu umjetnost j

Godina Izdanja:  2017

Preuzmi dokument
 

O knjizi

Zbornik “Šta je nama AFŽ? – Prilozi za nova čitanja istorije socijalističkog ženskog pokreta 1943-1953“ objavljen je kao prateća publikacija uz izložbu „Drugarice – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953“, koju su, uz podršku Ministartsva kulture Crne Gore, organizovale NVO NOVA Centar za feminističku kulturu i NU ISU.