Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

ŽENE CRNE GORE U REVOLUCIONARNOM POKRETU 1919 – 1945Autor/ka:  Grupa autora/ki


Izdavač:  Glavni odbor Saveza ženskih društava Crne Gore

Godina Izdanja:  1960

Preuzmi dokument
 

O knjizi

Publikacija Žene Crne Gore u revolucionarnom pokretu 1919 – 1945 je objavljena 1960. godine u izdanju Glavnog odbora Saveza ženskih društava Crne Gore. Nakon uvodnog dijela, u kome je dat kratak osvrt na položaj žena u crnogorskom društvu tokom istorije, knjiga govori o ulozi žena Crne Gore u periodu od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije. Koristeći istorijsku građu, knjiga svjedoči o doprinosu žena revolucionarnom pokretu i o promjenama društvenog položaja žena koje su uslijedile kao posljedica narodnooslobodilačke borbe. Publikacija sadrži sledeća poglavlja: Učešće žena u akcijama Partije od 1919. do 1936. godine; Žene u revolicionarnim akcijama od 1936 – 1939 i stvaranje ženskog pokreta; Masovni pokret za žensko pravo glasa; Vaspitne i pripremne grupe i drugi oblici rada sa ženama – brojno narastanje žena članova partije; Žene u NOB-u i Osnivački kongres AFŽ-a za Crnu Goru i Boku.