Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

VJEROVANJA I OBIČAJI U CRNOJ GORI U VEZI SA ROĐENJEMAutor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  

Preuzmi dokument
 

O knjizi

Rad etnološkinje Tatjane Rajković „Vjerovanja i običaji u Crnoj Gori u vezi sa rođenjem“ objavljen je u Glasniku Narodnog muzeja, Cetinje, 2007. godine. Polazeći od stava da se vjerovanja i običaji ne mogu sagledati odvojeno i da se prožimaju, autorka u ovom radu opisuje vjerovanja i običaje koji su praktikovani u raznim krajevima Crne Gore. Šta je trudnoj ženi bilo dopušteno a šta nije, koje su se preventivne radnje preduzimale da bi se spriječile „zle sile“, kako se trudnica porađala....