Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

Prva žena kompozitor na prostoru Crne Gore, Jelisaveta M. Popović i njeno sačuvano djeloAutor/ka:  Antović, Ivana


Izdavač:  Glasnik odjeljenja umjetnosti, Knj.26

Godina Izdanja:  2008

 

O knjizi

Antović Ivana: je rođena 1979. u Beogradu. Školu za srednje muzičko obrazovanje i Gimnaziju završila je u Kotoru. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2003. godine. U aprilu 2008. godine odbranila je magistarski rad sa temom „Opera Balkanska carica Dionizija de Sarna San Đorđa iz XIX vijeka – muzičko ostvarenje drame Nikole I Petrovića Njegoša (Analiza muzike u ulozi oslikavanja dramskog teksta)“ na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Od 2004. godine predaje predmete iz oblasti teorije muzike u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matijan“ u Kotoru. Autor je niza naučnih radova i studija iz oblasti muzikologije, harmonije sa harmonskom analizom, muzičkih oblika, analize vokalne literature i dr.