Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: nove mape, rodne perspektiveAutor/ka:  Grupa autora


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu

Godina Izdanja:  2020.

Preuzmi dokument
 

O knjizi

Zbornik radova “Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore:nove mape, rodne perspektive” je objavljen u okviru projekta „Nematerijalna kulturna baština žena Crne Gore – Transformativni potencijali“, koji je u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Istorijskim institutom Univerziteta Crne Gore, a uz podršku UNESCO Programa participacije 2018–2019, realizovala NVO NOVA Centar za feminističku kulturu. Autori/ke su: Dr Čarna Brković, Dr Mirjana Kokanović – Marković i Mr Dušan Medin, Dr Tatjana Koprivica, Mr Ljiljana Bajčetić i Mr Miljan Joksimović, Mr Paula Petričević, Mr Milica Nikolić, Mr Dobrila Popović, Nataša Nelević, Mr Mirjana S. Živković, Mr Jelena Đukanović.