Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

 
 

Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  Grupa autora/ki


Izdavač:  Glavni odbor Saveza ženskih društava Crne Gore

Godina Izdanja:  1960


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  Grupa autora/ki


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu - Podgorica

Godina Izdanja:  2015.


Autor/ka:  Andrijašević, Živko M.


Izdavač:  Filozofski fakultet Nikšić

Godina Izdanja:  2008


Autor/ka:  Grupa autora


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu

Godina Izdanja:  2020.


Autor/ka:  Merel Akkent, Nataša Nelević, Wera Grahn, Merete Ipsen, Irene Vaquinhas, Ana Stolić, Hande Brkalan Gedik


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu - Podgorica

Godina Izdanja:  2017


Autor/ka:  16. Bojović Jovan R., Jovanović Radoman, Lakić Zoran, Pajović Radoje, Stanišić Slavko


Izdavač:  Istorijski institut Crne Gore, Titograd

Godina Izdanja:  1969


Autor/ka:  Marina Blagojević


Izdavač:  Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Godina Izdanja:  2008


Autor/ka:  Bogojević – Gluščević Nevenka


Izdavač:  Zbornik pravnog fakulteta, God 30, br. 39.

Godina Izdanja:  2009


Autor/ka:  Antović, Ivana


Izdavač:  Glasnik odjeljenja umjetnosti, Knj.26

Godina Izdanja:  2008


Autor/ka:  Nada Drobnjak


Izdavač:  

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  Anđelka Bulatović


Izdavač:  Istorijski zapisi br. 1

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  Lenka Blehova Čelebić


Izdavač:  CID

Godina Izdanja:  2002.


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:   Boris Ristović, Miloš Vukanović, Nataša Nelević, Paula Petričević, Ervina Dabižinović, Milica Nikolić, Maja Solar.


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice, NU Institut za savremenu umjetnost j

Godina Izdanja:  2017


Autor/ka:  Anđelka Bulatović


Izdavač:  Zadužbina Andrejević

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  Nataša Nelević


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu

Godina Izdanja:  2019.