Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Fototeka

Poratni period 1945 – 1953.

Socijalizam, 1953 - 1990

NOB, 1941-1945

ŽENE U PERIODU OD 1900 - 1941. godine

ŽENE NA CRTEŽIMA I UMJETNIČKIM SLIKAMA