Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Na Cetinju je otvoreno prvo zabavište „Djetski sad“. U njemu su sa devedesetoro djece radile dvije „zabavilje“, odnosno vaspitačice. Kuću sa baštom, potreban namještaj i platu za dvije vaspitačice obezbijedila je knjeginja Milica. „Djetski sad“ je okupljao mušku i žensku djecu od četvrte do sedme godine. Na početku rada ove prve predškolske ustanove („male škole“) u Crnoj Gori od 179 prijavljene djece primljeno je 90. Poslije dvije godine (1905) zabavište je pohađalo 97 djece, a 1907. u zabavištu je bilo 84 djece oba pola. Djeca su u zabavištu učila da igraju, pjevaju, pričaju priče, deklamuju, rade rukotvorine od papira i slame itd. Ženska djeca su se uz to obučavala u šivenju, pletenju i drugim ženskim vještinama.