Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Prvi put u Crnoj Gori je osnovana ženska organizacija. Te godine je u Kotoru, na inicijativu Katice Matković, organizovana mjesna ženska organizacija, koja je imala oko 40 članica. Ubrzo su slične ženske socijaldemokratske organizacije osnovane u Tivtu i Herceg Novom.