Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


U Crnoj Gori je osnovan Ženski pokret radi „kulturno – političkog uzdizanja žena Crne Gore i popravljanja njihovog položja“. Cilj pokreta je bio da utiče na kulturno, ekonomsko i političko uzdizanje žena, da preduzima sve što je nužno da žena postane ravnopravna sa muškarcima, da dobije pravo glasa; da se zauzme da se poziv domaćice prizna kao produktivan; da propagira trezvenost i higijenski način života; da se bori protiv alkoholizma i prostitucije; da radi na suzbijanju zastarjelih običaja; na društvenom progresu, humanim i dobrotvornim svrhama. Te godine se u štampi pojavljuju napisi koji se zalažu za opštu mobilizaciju žena na svim poljima. Prva organizacija te vrste osnovana je u Podgorici početkom proljeća, a osnovačkoj skupštini je prisustvovalo 120 žena i djevojaka. Izabran je odbor, u kojem su bile: Stanka Leković, Božana Vučinić, Jovanka Milačić i Danica Pejović.