Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1871

U Crnoj Gori je nastavu u osnovnim školama pohađalo 108 djevojčica (ukupan broj učenika bio je 2000). 1870. je godina velikih reformi u osnovnom obrazovanju Crne Gore. Te godine je izvršen popis djece za školu, ali ženska djeca nisu bila obuhvaćena. Te godine je otvorena 21 nova škola, tako da ih je, sa već postojećim školama, u Crnoj Gori bilo ukupno 31. Sledeće 1871/72 godine otvoreno je još sedam škola, p...