Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1894

Ministarstvo unutrašnjih djela je izdalo naredbu o ukidanju tjelesne kazne (šibike) nad ženama, koju je potpisao predsjednik Državnog savjeta B. Petrović. „Prilikom svečane proslave rođendana naše Uzvišene Vladarke, Njezinog Visočanstva Knjaginje Milene, 22. Aprila, Njegovo Visočanstvo naš Uzvišeni Knjaz i Gospodar Nikola I izvolio je ukinuti tjelesnu kaznu (šibike) nad ženama, koja je do sad posto...

Donijeta su Privremena pravila o vanbračnoj đeci po kojima je po prvi put sud mogao odrediti da majka vanbračnog djeteta koja živi samostalno prema „svome imanju i drugim prilikama bude doprinosila neki dio troškova k izdržavanju djeteta“ (čl.16). Shodno čl. 17, ukoliko su oba roditelja zainteresnovana da uzmu dijete k sebi majka je imala prvenstvo. Čl. 8 propisuje da se majci više neće „vjerovati na prostu rij...