Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1901

Žene u Crnoj Gori su počele nositi grudnjak. O pojavi „bustina“, to jest običaju „stezanja prsiju, tj. sisa“ koji početkom vijeka pojavio naročito u gradskim sredinama, Andrija Jovićević piše: „Bustin je od debela postava, a nalik je džamadanu; on se nosi povrh samog tijela, spuča se osprijed i tako steže sise, da biste rekli, e ta djevojka i nema sisa.“

...

Na Cetinju je otvorena Ženska radnička škola knjeginje Jolande, na inicijativu Sofije Petrovne Mertvago. Knjeginja Jolanda, italijanska princeza, bila je pokroviteljica ove škole. Za učiteljicu škole, koja je u početku imala 14 učenica, postavljena je Vidosava Memedović rođ. Đukanović. Autor članka objavljenog u „Glas Crnogorca“ 3. novembra 1901. godine piše da su djevojčice „vježbale se još pro&...