Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1903

Na Cetinju je otvoreno prvo zabavište „Djetski sad“. U njemu su sa devedesetoro djece radile dvije „zabavilje“, odnosno vaspitačice. Kuću sa baštom, potreban namještaj i platu za dvije vaspitačice obezbijedila je knjeginja Milica. „Djetski sad“ je okupljao mušku i žensku djecu od četvrte do sedme godine. Na početku rada ove prve predškolske ustanove („male šk...