Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1924

Povodom proslave 8. marta, Dana žena, žene u Crnoj Gori su prvi put javno postavile sljedeće zahtjeve: zaštita materinstva i djece, učešće žena u političkom životu, jedinstveni front proletarijata, poboljšanje položaja žena i njihovo konačno oslobođenje od kapitalističkog jarma. Organizovane žene su pozvane da povedu borbu protiv nezaposlenosti, novih ratova, fašizma i bijelog terora.

...