Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1929

Kraljevina Jugoslavija je donijela Zakon o narodnim školama. Članom 2. predviđeno je da je „nastava (je) u narodnim školama opšta i obavezna“. Nastavni predmeti su utvrđeni članom 42: nauka o vjeri sa moralnim poukama; narodni jezik; narodna istorija; zemljopis; račun; poznavanje prirode; praktična privredna znanja; higijena; domaćinstvo; ručni rad; crtanje; lijepo pisanje; pjevanje i tjelesne vježbe. Mada je čla...