Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1930

Donijet je Pravilnik o organizaciji, unutrašnjem radu i održavanju službe u banovinskim bolnicama. Članom 7 Pravilnika je bilo određeno da se „svi slučajevi pobačaja i ranog rađanja moraju primiti“, dok je član 10 predviđao da se zdrave porodilje mogu primiti u bolnice samo „po krajnjoj nuždi, ako nemaju stana ili su im socijalne prilike loše“. Takođe član 10 Pravilnika predviđa da „vel...