Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1936

U Crnoj Gori je osnovan Ženski pokret radi „kulturno – političkog uzdizanja žena Crne Gore i popravljanja njihovog položja“. Cilj pokreta je bio da utiče na kulturno, ekonomsko i političko uzdizanje žena, da preduzima sve što je nužno da žena postane ravnopravna sa muškarcima, da dobije pravo glasa; da se zauzme da se poziv domaćice prizna kao produktivan; da propagira trezvenost i higijenski način života; da se...

Feministkinja iz Crne Gore je prvi put učestvovala na nekom međunarodnom skupu. U Dubrovniku je održan Kongres internacionalnog ženskog saveza na kojem je učestvovalo 400 delegatkinja iz preko 20 zemalja. Crnogorske feministkinje je zastupala Stanica N. Radović, učiteljica i predsjednica feminističkog udruženja u Podgorici. Na Kongresu je bilo riječi o položaju žena u industriji, problemima žena sa sela, ranoj udaji i problemima rađanja.

...