Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1943

U Kolašinu je 5. decembra održan I kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke, kome je prisustvovalo 400 žena. Podnijeta su dva referata, i to: “Uloga žene u NOB-u” i “Organizacija AFŽ-a u Crnoj Gori”. U raspravi su učestvovale 23 delegatkinje. Akcioni program organizacija AFŽ-a je bila Rezolucija, koju je donio Kongres, kojom se ističe cilj organizovanog povezivanja najširih masa žena, učvršćivanje i p...