Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kalendar za 1944

Pokrenut je list Naša žena. Iako su do kraja 1944. godine objavljena samo tri broja, on je imao važnu ulogu u objašnjavanju uloge AFŽ-a, u tumačenju odluka po kojima je žena tretirana na novi način i izjednačavana sa muškarcima u pravima i dužnostima.

...

U Kolašinu je 13 –14. jula održano III zasjedanje ZAVNO, na kojem je ZAVNO preraslo u CASNO (Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja). Na tom skupu predstavljeni su temelji socijalističke Crne Gore, a jedna od odluka je i Izjava o pravima građana, po kojoj su svi građani/ke Crne Gore jednaki i ravnopravni, i žene uživaju ista prava kao i muškarci. Svakom građaninu obezbjeđuje se sloboda govora, št...