Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


VICKOVIĆ JELENA

Vicković Jelena, učiteljica prve privatne ženske škole, rođena je u Kotoru, najvjerovatnije 1849. godine. Osnovala je na Cetinju 1871. godine prvu privatnu žensku osnovnu školu. Okupljala je u svom domu djevojčice koje je besplatno podučavala čitanju, pisanju, računanju i ručnom radu. Pve dvije godine škola je radila kao privatna, imala je tridesetak učenica, a potom je 1874. prerasla u državnu, odnosno Javnu žensku osnovnu školu. Umrla je 1908. godine. Njena smrt je zabilježena kao nestanak „duhovne majke našeg pismenog ženskog svijeta“.