Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Bajić Poderegin Milka

Bajić Poderegin Milka je prva žena romansijerka u Crnoj Gori. Ona je rođena 1904. godine u Pljevljima. Diplomirala je 1928. godine na katadri za svjetsku i nacionalnu književnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao profesorica književnosti radila je u Pljevljima, Prokuplju i Kraljevu do 1941. godine, kada se preselila u Požarevac, a nakon Drugog Svjetskog rata nastavila je takođe da se bavi pedagoškim radom. Roman „Svitanje“, koji je preveden na francuski i engleski jezik, počela je da piše 1963. godine, a završila ga je u Londonu. U romanu je opisala ljude i događaje u svom zavičaju s početka dvadesetog vijeka. Umrla je u Londonu 1971. godine. Milka Bajić Poderegin je sahranjena u Pljevljima.