Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Vušović Draginja

Vušović Draginja, jedna od prvih političkih aktivistkinja u Crnoj Gori, rođena je 1917. u Bršnu. Završila je Žensku zanatsku školu, a kao učesnica NOB-a odlikovana je Partizanskom spomenicom 1941. Bila je delegatkinja na Prvoj zemaljskoj konferenciji AFŽ-a u Bosanskom Petrovcu 1942. i AFŽ-a Crne Gore u Kolašinu 1943. Bila je poslanica u Skupštini NR CG i članica Sekretarijata SK KPJ za Nikšić do početka 1949. Potom je do 1952. bila u kotorskom zatvoru i na Golom otoku povodom rezolucije Informbiroa. Odlikovana je više puta za hrabrost.