Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Ojdanić Dobrila

Ojdanić Dobrila (1920 – 1995), učesnica NOB-a, narodni heroj Jugoslavije i društveno-politička radnica. Rođena je u zemljoradničkoj porodici u Lubnicama nadomak Berana. Članica Komunističke partije Jugoslavije je postala 1939. Od 1940. je sekretarica partijske ćelije u svom selu. Učestvovala je u političkim akcijama KPJ i SKOJ-a u beranskom srezu. Zbog svoje aktivnosti je bila hapšena. Za vrijeme Trinaestojulskog ustanka učestvovala je u borbama za oslobođenje Berana. Postala je borac Petog bataljona Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade. Poslije bitaka na Neretvi i Sutjesci postavljena je za političkog komesara čete. Prilikom borbi za oslobođenje Kolašina, 1943, ranjena je dva puta. Krajem 1943. je izabrana za članicu Sreskog komiteta KPJ u Beranama. Bila je članica inicijativnog odbora za formiranje AFŽ-a Crne Gore i Boke. Na kraju rata imala je čin kapetana prve klase. Poslije rata je vršila mnoge političke funkcije. Bila je članica Glavnog odbora AFŽ-a, Narodnog fronta, Glavnog odbora Saveza boraca, članica Centralnog komiteta KP Crne Gore. Obavljala je dužnost pomoćnice ministra za zdravlje i socijalnu politiku, a od 1953. je bila predsjednica Glavnog odbora Saveza ženskih društava Crne Gore. Penzionisala se 1961. godine ali je i dalje bila aktivna u SUBNOR-u Crne Gore. Ordenom narodnog heroja je odlikovana 1953. godina. Nosilac je Partizanske spomenice.