Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Mašković Jelica

Mašković Jelica (1924 – 1942), narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u siromašnoj seljačkoj porodici u selu Plana, kod Kolašina. Nakon završene osnovne škole nastavila je školovanje u Domaćičkoj školi u Nikšiću. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postala je 1939. godine a uoči rata je izabrana za člana opštinskog rukovodstva SKOJ-a u lipovskoj opštini. U NOB-u učestvuje od 13. jula 1941. Član Komunističke partije je postala krajem 1941. Kada je formirana Četvrta proleterska crnogorska udarna brigada postala je borac Prve čete Četvrtog bataljona. U toj jedinici je i postala desetar. Bila je bombaš, nosila je puškomitraljez. Teško ranjena u borbama za Kupres aktivirala je bombu okončavši živit. Za narodnog heroja je proglašena 1951. godine.