Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Ćetković Jelena

Ćetković Jelena (1916 – 1943), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je na Cetinju. Završila je Žensku zanatsku školu u Podgorici. Član Komunističke partije je postala 1935. godine. Učestvovala je u svim demonstracijama i akcijama koje je organizovala KPJ. Sredinom 1938. godine se odselila za Beograd. U Beogradu je bila članica Rejonskog komiteta „Centar“. U početku NOB-a bila je kurir partizanskog odreda u Bosni. U oktobru 1942. vratila se u Beograd i postala sekretar mjesnog komiteta. Organizovala je više partijskih akcija. Dobila je zaduženje da organizuje likvidaciju dvojice agenata Specijalne policije. Pet dana prije izvršenja akcije je uhapšena i mučena. Strijeljana je u Banjičkom logoru. Za narodnog heroja je proglašena 1952. godine.