Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Mitrović Vukica

Mitrović Vukica (1912 – 1941), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u Svetom Stefanu. Osnovnu školu i dva razreda učiteljske škole završila je na Cetinju, a 1932. godine njena porodica se preselila za Beograd. Radila je kao daktilografkinja i kao tekstilna radnica. Članica Komunističke partije je postala 1933. Radila je u redakciji partijskog lista „Komunist“. Prilikom policijske akcije aprila 1935. godine bila je uhapšena i mučena u zatvoru „Glavnjača“. Oslobođena je zbog nedostatka dokaza. Početkom 1937. godine postala je sekretarka Mjesnog komiteta KPJ za Beograd, a potom i članica Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Učestvovala je u organizaciji štrajkova tekstilaca 1937. i 1938. godine i u demonstracijama 1939. Za članicu Sekretarijata PK KPJ za Srbiju izabrana je 1939. godine. Nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije bila je među organizatorima i izvršiocima niza akcija u Beogradu. Bila je zadužena i za politički rad i organizovanje rejonskih komiteta. Prilikom sukoba sa policijom 6. oktobra 1941. teško je ranjena i uhvaćena. Prebačena je u logor na Banjici. Na strijeljanje je iznijeta na nosilima. Za narodnog heroja je proglašena 1945. godine.