Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Leksikon   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Marović Ana Marija je prva pjesnikinja crnogorskog porijekla. Rođena je 7. februara 1815. godine u Veneciji u dobrostojećoj porodici Josipa i Marije iz Dobrote. Prve stihove je objavila sa dvadeset godina pod pseudonimom Filotea.

Mitrović Vukica (1912 – 1941), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u Svetom Stefanu. Osnovnu školu i dva razreda učiteljske škole završila je na Cetinju, a 1932. godine njena porodica se preselila za Beograd. Radila je kao daktilografkinja i kao tekstilna radnica.

Mašković Jelica (1924 – 1942), narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u siromašnoj seljačkoj porodici u selu Plana, kod Kolašina. Nakon završene osnovne škole nastavila je školovanje u Domaćičkoj školi u Nikšiću. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postala je 1939. godine a uoči rata je izabrana za člana opštinskog rukovodstva SKOJ-a u lipovskoj opštini.