Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Usmena Istorija

 
 

Moglo je to biti početkom šezdesetih kada je majka moga oca, po običaju polunomadskog života kučkih plemena, ljetnje mjesece provodila na katunu pored Rikavačkog jezera sa drugim porodicama koje su tamo izdizale. Moguće je da je još neko od članova porodice tada tamo bio sa njom, ali se u ovoj priči pojavljuje samo njeno unuk, moj brat od tetke, koji mi je mnogo godina kasnije ispričao to što ja sada ovdje zapisujem - kako je jednoga dana toga ljeta naša baba zaplivala u Rikavačkom jezeru. Eto, u toj slici koju je upamtio moj brat, na kojoj nema ničega sem vode, moje babe koja pliva i njene suknje koja kao crni oblak pluta po površini jezera - sadržana je cijela ova priča koju njeni unuci i unuke još, evo, pamte.