Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.
Dobrodošli u Muzej žena Crne Gore


Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore; da bi se učinili vidljivim i značajnim njihovi životi i napori; da bi se stvorili uslovi da naše pretkinje izađu iz sjenke patrijarhalnih stereotipa o “starim Crnogorkama” i da budu sagledane kao cjelovite ličnosti i istorijski subjekti.

Muzej žena Crne Gore moguć je samo kao zajednički poduhvat svih žena i građana Crne Gore. Odbačena kao  “istorijski beznačajna”, kao efemerna ili “suviše privatna” - dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore rasuta su po privatnim albumima i zatvorena u lične i porodične uspomene.  Ta dokumenta se moraju učiniti vidljivim i značajnim.  Zato je Muzej žena zamišljen kao mjesto na kojem ćemo svi zajedno sabirati znanja o našim pretkinjama i sjećanja na njih. Šaljući i stavljajući na uvid fotografije i druga dokumenta koja svjedoče životima žena u prošlosti Crne Gore, ispisujući svoja sjećanja na njih, razmjenjujući svoja znanja o njima sa drugim korisnicima ovog site-a – zajedno možemo podići Muzej žena i ispisati  žensku stranu istorije Crne Gore.