Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Pozdravni telegrami sa Prvog kongresa AFŽ Crne Gore i Boke i to: Staljinu, drugu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ženama SSSR-a i SAD, Centralnom odboru AFŽ-a Jugoslavije itd. Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 5. XII 1943; dok. br. VII 4-7 (43)

Pozdravni telegrami sa Prvog kongresa AFŽ Crne Gore i Boke i to: Staljinu, drugu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ženama SSSR-a i SAD, Centralnom odboru AFŽ-a Jugoslavije itd.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 5. XII 1943; dok. br. VII 4-7 (43)

 

Preuzmi dokument