Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


OK KPJ Cetinje dostavlja SK-u Bar, prema direktivama CK, uputstva za rad organizacija AFŽ-a na terenu

OK KPJ Cetinje dostavlja SK-u Bar, prema direktivama CK, uputstva za rad organizacija AFŽ-a na terenu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 14. IV 1944; dok. br. VIII 1-6 (44)

 

Preuzmi dokument