Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Proglas Inicijativnog odbora AFŽ-a za Crnu Goru i Boku kojim se žene pozivaju da učestvuju u NO frontu, bilo s puškom u ruci bilo sa radom u pozadini.

Proglas Inicijativnog odbora AFŽ-a za Crnu Goru i Boku kojim se žene pozivaju da učestvuju u NO frontu, bilo s puškom u ruci bilo sa radom u pozadini.

 

Preuzmi dokument