Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Usvojen je Zakon o opštoj školskoj dužnosti, prema kojem je nastava postala obavezna i za djevojčice.

Čl. 1 Zakona o opštoj školskoj dužnosti u Knjaževstvu Crnoj Gori kaže da je „opšta nastava u Knjaževstvu slobodna“ i da se „blagodati prosvjete“ ne smiju „ijednome njezinu državljaninu uskratiti“. Čl. 2 propisuje da je opšta nastava u Knjaževstvu obavezna i da je „svaki njezin državljanin, ako nije duševno bolestan ili sakat“ dužan „podvrći se“ osnovnoj nastavi. Čl. 8 propisuje da „školska dužnost počinje svršetkom sedme i traje do konca dvanaeste godine djeteta“. Shodno čl. 10 dijete je smjelo „izstupiti iz osnovne škole“ samo onda „kad svrši nauke propisane za osnovne škole“. Čl. 13 je predviđao kaznu „globom od deset do pedeset talijera“ ili kaznu zatvorom od 8 do 30 dana za onoga ko „pri uškolovanju zataji svoje dijete ili upisivanje osujeti prevarom“. Čl. 25 propisuje da „đe postoji đevojačka škola važi ovi propis u svemu za nju“. Shodno čl. 26 roditelji su u područjima gdje nije postojalo ženske škole mogli „ako to zažele“ dati „svoje žensko dijete u mušku školu, samo ako ovo nije prestupilo desetu godinu, poslje koga roka ne smije žensko dijete posjećati muške škole“. Shodno čl. 27 ženska djeca koja idu u mušku, to jest mještovitu školu bila su „podvržena (su) u svemu ovome zakonu“.