Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Ministarstvo unutrašnjih djela je izdalo naredbu o ukidanju tjelesne kazne (šibike) nad ženama, koju je potpisao predsjednik Državnog savjeta B. Petrović. „Prilikom svečane proslave rođendana naše Uzvišene Vladarke, Njezinog Visočanstva Knjaginje Milene, 22. Aprila, Njegovo Visočanstvo naš Uzvišeni Knjaz i Gospodar Nikola I izvolio je ukinuti tjelesnu kaznu (šibike) nad ženama, koja je do sad postojala kako za ljude tako i za žene, kao kazna za lupeštine“, kaže se u naredbi. U naredbi se napominje da će Veliki Sud ovu kaznu zamijeniti drugim kaznama.