Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Na Cetinju je otvorena Ženska radnička škola knjeginje Jolande, na inicijativu Sofije Petrovne Mertvago. Knjeginja Jolanda, italijanska princeza, bila je pokroviteljica ove škole. Za učiteljicu škole, koja je u početku imala 14 učenica, postavljena je Vidosava Memedović rođ. Đukanović. Autor članka objavljenog u „Glas Crnogorca“ 3. novembra 1901. godine piše da su djevojčice „vježbale se još prošle šk. godine za tri mjeseca u tkanju i pletenju grešcâ pod rukovodstvom valjanih i vrijednih učiteljica g-đe Jelene B. Đurić i g-đice Marije P. Džanjević“. Slične škole su bile otvorene u Baru 1904. i 1905. godine i u Podgorici 1910. i 1911. godine.