Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Knjaz Danilo izdao naredbu kapetanima kojom zabranjuje vjerivanje djece i punoljetnih osoba bez njihovog znanja. On naređuje kapetanima da objave u svojim plemenima „svima i svakome da se od danas niko u đetinjstvu vjerivati ne smije do savršenog vozrasta za ženidbu i udaju, a isto tako da otac i majka sina, ili kćer, ne smije vjerit bez znanja njihova” i da će biti „žestoko nakazan” svako ko bi „protivu ovoga bio i prestupio ovu zapovijed“.