Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Kraljevina Jugoslavija je donijela Zakon o narodnim školama. Članom 2. predviđeno je da je „nastava (je) u narodnim školama opšta i obavezna“. Nastavni predmeti su utvrđeni članom 42: nauka o vjeri sa moralnim poukama; narodni jezik; narodna istorija; zemljopis; račun; poznavanje prirode; praktična privredna znanja; higijena; domaćinstvo; ručni rad; crtanje; lijepo pisanje; pjevanje i tjelesne vježbe. Mada je članom 60 propisano da „sva upisana djeca moraju redovno dolaziti u školu“, za što su odgovorni roditelji ili staratelji, a članom 61 su propisane i kazne (opomena i novčana kazna od 10-20 dinara po danu izostanka) koje je sprovodio mjesni školski odbor, odredbe Zakona na području Crne Gore nijesu poštovane kada se radilo o ženskoj djeci. To se prije svega odnosilo na siromašna i planinska područja.