Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Pokrenut je list Naša žena. Iako su do kraja 1944. godine objavljena samo tri broja, on je imao važnu ulogu u objašnjavanju uloge AFŽ-a, u tumačenju odluka po kojima je žena tretirana na novi način i izjednačavana sa muškarcima u pravima i dužnostima.