Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Milica Kostić

Kostić dr Milica je rođena 1940. na Njegušima. Diplomirala je 1963. magistrirala 1976. a doktorirala 1981. sve na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kod PA Menadžment centra u Londonu, u domenu konsultantske djelatnosti i usavršavala se u Moskvi. Od 1965. do 2001. je radila na Ekonomskom fakultetu, u Institutu za društveno-ekonomska istraživanja u Podgorici. U zvanje naučnog savjetnika je birana 1988. Usmjerena je na istraživanje iz oblasti privrednog razvoja, privrednih sistema i ekonomske politike. Obavljala je značajne funkcije na Ekonomskom fakultetu i IDEI. Do 1990. je bila i aktivna društveno-politička radnica na svima nivoima, od opštine i republike do savezne države. Autorka je 12 knjiga, 18 monografija, 115 članaka, 80 referata, 162 studije i projekta. Učestvovala je u izradi 47 naučnih publikacija i zbornika radova. Učestvovala je na kongresima u zemlji i svijetu. Predlagana za ekspertkinju UN iz Jugoslavije za oblast populacione politike i porodice. Vanredna je članica CANU od 2003. i jedina žena iz Crne Gore koja je bila članica Jugoslovenske akademije ekonomskih nauka. Dobitnica je Trinaestojulske i nagrade Oslobođenja Podgorice, kao i priznanja Naučnog društva ekonomista Jugoslavije.